Ви є тут

Остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну газобетонних блоків походженням з Республіки Білорусь

Дата: 
25.02.2020

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну газобетонних блоків походженням з Республіки Білорусь

 

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою Всеукраїнської асоціації виробників автоклавного газобетону, поданої від імені ТОВ «Орієнтир-Буделемент» та за підтримки ТОВ «Аерок», рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 17.04.2019 № АД-414/2019/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну газобетонних блоків походженням з Республіки Білорусь (далі — розслідування).

 

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

 

будівельні стінові дрібні блоки з ніздрюватого конструкційно-теплоізоляційного бетону автоклавного твердення (газобетонні блоки), що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 6810 11, походженням з Республіки Білорусь (далі — товар).

 

За результатами проведеного розслідування, розглянувши матеріали Мінекономіки, Комісія встановила:

 

ТОВ «Орієнтир-Буделемент» та ТОВ «Аерок» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки їх частка в загальному виробництві товару в Україні становила понад 50 %;

 

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

 

протягом 2018 року імпорт в Україну товару, що є об’єктом розслідування, походженням з Республіки Білорусь здійснювався за демпінговими цінами. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу у розмірі 34,19 %;

 

наявні дані свідчать про існування загрози заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику. Демпінговий імпорт в Україну товару походженням з Республіки Білорусь мав стійкий зростаючий тренд та за 20162018 рр. стрімко зріс більше ніж в 29 разів. Як наслідок, відбулося суттєве зростання його частки в загальному імпорті в Україну товару на 5,61 п. п., при цьому приріст частки демпінгового імпорту товару на ринку України становив майже 26 разів. Аналіз внутрішнього ринку Республіки Білорусь засвідчив достатньо великі виробничі потужності. При цьому, обсяги невикористаних виробничих потужностей складали близько чверті споживання товару на внутрішньому ринку України. Обсяги поставок білоруських виробників товару на внутрішній ринок Республіки Білорусь протягом 2016-2018 рр. знизились на 9,55 % на фоні стійкого тренду до зростання обсягів експорту на 23,04 %. При цьому, основне зростання експорту забезпечили саме поставки в Україну. В той же час, частка експорту складала понад половину від обсягів виробництва продукції білоруських виробників та постійно зростала, що свідчить про експортоорієнтованість галузі;

 

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

 

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

 

 

Відповідно до положень статті 6 Закону відповідь ЗАТ «Могильовський комбінат силікатних виробів» на запитальник для іноземного виробника і/або експортера залишено без розгляду, як таку, що подана після закінчення встановлених строків.

 

Відповіді Республіканського виробничо-торгового унітарного підприємства «Управляюча компанія холдингу «Білоруська цементна компанія», його пов’язаних компаній, СЗАТ «КварцМелПром» та ВАТ «Березівський комбінат силікатних виробів» на запитальник для іноземного виробника і/або експортера не були враховані в ході проведення розслідування, оскільки були визнані неповними, що, у свою чергу, ускладнювало можливість зробити точні висновки щодо нормальної вартості, експортної ціни та здійснити їх справедливе порівняння. Відповіді на додаткові запити надіслані СЗАТ «КварцМелПром» та ВАТ «Березівський комбінат силікатних виробів» надійшли з порушенням вимог статті 6 Закону та були залишені без розгляду.

 

Відповідно до вимог статті 31 Закону вказані заінтересовані сторони були поінформовані про причини відхилення зазначеної інформації та їм надано можливість надати коментарі. Подані додаткові коментарі були недостатніми для зміни відповідних висновків.

 

Основні факти та висновки Мінекономіки за результатами проведеного розслідування надіслано всім заінтересованим сторонам.

 

Запропоновані Республіканським виробничо-торговим унітарним підприємством «Управляюча компанія холдингу «Білоруська цементна компанія»; ВАТ «Березівський комбінат силікатних виробів» та СЗАТ «КварцМелПром» добровільні письмові зобов’язання щодо перегляду їх цін або припинення експорту за демпінговими цінами товару на митну територію України визнано неприйнятними відповідно до статті 15 Закону.

 

 

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 21.02.2020 № АД-437/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну газобетонних блоків походженням з Республіки Білорусь», згідно з яким вирішила:

 

відхилити добровільні письмові зобов’язання Республіканського виробничо-торгового унітарного підприємства «Управляюча компанія холдингу «Білоруська цементна компанія», ВАТ «Березівський комбінат силікатних виробів» та СЗАТ «КварцМелПром» щодо перегляду їх цін або припинення експорту за демпінговими цінами товару на митну територію України.

 

застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

 

будівельні блоки з ніздрюватого конструкційно-теплоізоляційного бетону (газобетонні блоки) густиною у твердій формі не більш як 1700 кг/м3 білого або світло-сірого кольорів (у сухому стані) або сірого кольору (в мокрому стані), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 6810 11 10 00, походженням з Республіки Білорусь.

 

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою 34,19 відсотка.

 

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

 

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

 

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

 

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

 

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита.

 

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

 

 

 

Джерело: Урядовий Курʼєр