Ви є тут

Готуються до перегляду норми по тепловому опору зовнішніх стін

Дата: 

15.12.2020

 

 

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК) розробив першу редакцію проєкту ДБН В.2.6-31:20ХХ «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель» на заміну ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

 

 

У оновленому ДБН опір теплопередачі огороджувальних конструкцій планують збільшити на 20%, а саме з 2,8-3,3 до 3,5-4 м²∙К/Вт (табл. 3, стор. 15) в залежності від температурного району України.

 

 

 

 

 

 

За повідомленням ДП ДНІБК, істотними умовами щодо змісту проєкту ДБН В.2.6-31 є:

  • приведення у відповідність до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», актів законодавства Європейського Союзу, Європейського Енергетичного співтовариства, європейських стандартів, у тому числі гармонізованих у сфері енергетичної ефективності будівель, національних стандартів європейських країн;
  • приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»;
  • приведення термінів і понять до вимог чинного законодавства;
  • запровадження параметричного методу нормування щодо показників енергетичної ефективності та теплової безпеки будівель;
  • встановлення правил оцінювання будівель за показниками енергоефективності при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та під час виконання робіт при термомодернізації;
  • визначення стандартів, підтримуючих обов’язкові вимоги та положення будівельних норм;
  • впровадження сучасних методів оцінки параметрів огороджуючих конструкцій та інженерних систем будівель за показниками енергетичної ефективності та теплової безпеки;
  • встановлення вимог до енергетичної ефективності будівель, що зазначатимуться у проектній документації при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та під час виконання робіт при термомодернізації;
  • виключення вимог, що є предметом нормативно-правових актів та зумовлюють корупційні ризики;
  • забезпечення єдиного методичного принципу щодо оцінювання показників енергетичної ефективності будівлі як системи, що складається з теплоізоляційної оболонки та інженерних систем.