Ви є тут

Вийшла друга редакція проєкту ДБН В.2.6-31:202Х Теплова ізоляція та енергоефективність будівель

Дата: 
5.05.2021

 

Проєкт ДБН В.2.6-31:202Х "Теплова ізоляція та енергоефективність будівель" визначає технічні засади, що направлені на забезпечення енергетичної ефективності будівель, зменшення споживання енергії у будівлях згідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»

 

Цей нормативний документ встановлює вимоги до показників енергетичної ефективност будівель, вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки), вимоги до показників енергетичної ефективності інженерного обладнання будівель під час їх проектування та будівництва і критерії раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення та охолодження будівель для забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час експлуатації будівель.

 

Цей нормативний документ застосовують при проєктуванні будівель, що опалюються, кондиціонуються та охолоджуються, при новому будівництві, введенні будівель в експлуатацію, складанні енергетичного сертифікату будівель під час їх експлуатації, при реконструкції, капітальному ремонту, термомодернізації будівель та їх частин, при визначенні витрат паливно-енергетичних ресурсів для опалення, охолодження та вентиляції.