Ви є тут

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) здійснюватиме державний ринковий нагляд

Дата: 
11.05.2021

 

На сьогодні внаслідок реформи органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду функції із здійснення державного ринкового нагляду за будівельними виробами щодо відповідності вимогам Технічного регламенту не було покладено на жоден з новостворених та реформованих державних органів виконавчої влади.

 

Разом із тим відсутність належного контролю за відповідністю будівельних виробів встановленим вимогам, в рамках здійснення державного ринкового нагляду відповідно до законодавства, може призвести до надання на внутрішньому ринку будівельних виробів низької якості, що становлять небезпеку для життя та здоров’я громадян України.

 

Проєктом постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 і від 23 грудня 2020 р. № 1340” функції державного ринкового нагляду в сфері своєї відповідальності буде покладено на Державну інспекцію архітектури та містобудування України (ДІАМ).

 

Положенням про Державну інспекцію архітектури та містобудування України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1340, визначено, що Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду та відповідно до покладених на неї завдань, зокрема проводить перевірки відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, норм і правил згідно із законодавством.