Вы здесь

Проект постановления Кабмина «Об утверждении Системы оценки и проверки стабильности показателей строительной продукции» вынесли на обсуждение с общественностью

Дата: 
2.12.2020

 

Согласно нормам законодательства Европейского Союза (Регламента (ЕС) №305 / 2011) и украинского законодательства, которым имплементирован этот регламент в национальное законодательство (Закон Украины «О предоставлении строительной продукции на рынке» (далее - Закон)) строительная продукция может размещаться производителем на рынке только при условии составления им декларации показателей строительной продукции (далее - декларация) и нанесения знака соответствия. Этим производитель берет на себя ответственность на соответствие обязательным требованиям такой продукции, установленным законодательством и иными техническими регламентами.

 

При этом декларирование показателей строительной продукции осуществляется производителем на основании оценки стабильности эксплуатационных характеристик (производственного контроля) по результатам проведенных испытаний отобранных контрольных образцов строительной продукции с целью проверки соответствия существенных характеристик продукции требованиям, установленным законодательством и иными техническими регламентами.

 

Сейчас в Украине системы оценки и проверки стабильности показателей строительной продукции, соответствующие европейским, отсутствуют.

 

Таким образом, производители не смогут осуществлять эффективный производственный контроль качества строительной продукции, а импортеры и распространители продукции - не смогут вводить строительную продукции в обращение, в отношении которого производитель осуществил оценку и проверку стабильности ее показателей на основе актов Европейского Союза.

 

Проектом акта предлагается утвердить Системы оценки и проверки стабильности показателей строительной продукции, согласно которым производителем осуществляется декларирование эксплуатационных характеристик строительной продукции.

 

 

 

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 2020 р. №______

Київ

 

 

Про затвердження Системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції

 

Відповідно до абзацу третьогопідпункту 1 пункту 4 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 1. Затвердити Системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, що додається.
 2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

 

Прем’єр-міністрУкраїни  ____________ Д.ШМИГАЛЬ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ____ _________ 2020 р. № ______

 

 

СИСТЕМИ ОЦІНКИ ТА ПЕРЕВІРКИ СТАБІЛЬНОСТІ ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

1. Система 1+

При застосуванні Системи 1+ для декларування показників будівельної продукції, пов’язаних з її суттєвими експлуатаційними характеристиками:

 

 

1) виробник виконує:

 • виробничий контроль на підприємстві;
 • подальші випробування зразків, відібраних на підприємстві, відповідно до встановленого плану випробувань;

2) призначений орган з оцінки відповідності видає, відмовляє у видачі, призупиняє, скасовує або обмежує дію документа про відповідність стабільності показників будівельної продукціїна основі:

 • випробування (включаючи відбір зразків), розрахунків, табличних значень або описової документації продукції;
 • первинної перевірки виробничого підприємства та виробничого контролю на підприємстві;
 • безперервного нагляду, оцінки та аналізу виробничого контролю на підприємстві;
 • випробування зразків, відібраних на виробничому підприємстві або на складі виробника перед розміщенням виробу на ринку.

 

 

2. Система 1

При застосуванні Системи 1 для декларування показників будівельної продукції, пов’язаних з їїсуттєвимиексплуатаційнимихарактеристиками :

1) виробник виконує:

 • виробничий контроль на підприємстві;
 • подальші випробування зразків, відібраних на підприємстві, відповідно до встановленого плану випробувань;

2) призначений орган з оцінки відповідності видає, відмовляє у видачі, призупиняє, скасовує або обмежує дію документа про відповідність стабільності показників будівельної продукціїна основі:

 • випробування (включаючи відбір зразків), розрахунків, табличних значень або описової документації продукції;
 • первинної перевірки виробничого підприємства та виробничого контролю на підприємстві;
 • безперервного нагляду, оцінки на аналізу виробничого контролю на підприємстві.

 

 

3. Система 2+.

При застосуванні Системи 2+для декларування показників будівельної продукції, пов’язаних з її суттєвимиексплуатаційними характеристиками:

1) виробник виконує:

 • оцінку показників будівельної продукції на основі випробування (включаючи відбір зразків), розрахунків, табличних значень або описової документації продукції;
 • виробничий контроль на підприємстві;
 • подальші випробування зразків, відібраних на підприємстві, відповідно до встановленого плану випробувань;

2) призначений орган з оцінки відповідності видає, відмовляє у видачі, призупиняє, скасовує або обмежує дію документа про відповідність виробничого контролю на підприємстві на основі:

 • первинної перевірки виробничого підприємства та виробничого контролю на підприємстві;
 • безперервного нагляду, оцінки на аналізу виробничого контролю на підприємстві.

 

 

4. Система 3

При застосуванні Системи 3 для декларування показників будівельної продукції, пов’язаних з її суттєвими експлуатаційними характеристиками:

1) виробник виконує виробничий контроль на підприємстві;

2) акредитована випробувальна лабораторія виконує оцінку показників будівельної продукції на основі випробування (на основі зразків, відібраних виробником), розрахунків, табличних значень або описової документації продукції.

 

 

5. Система 4

При застосуванні Система 4 для декларування показників будівельної продукції, пов’язаних з її суттєвимиексплуатаційними характеристиками:

1) виробник виконує:оцінку показників будівельної продукції на основі випробування, розрахунків, табличних значень або описової документації продукції;

виробничий контроль на підприємстві;

2) для призначеного органу сертифікації завдань немає.

 

 

__________________________